Služby - pro děti i dospělé

1. Individuální fyzioterapie

Diagnostika a terapie obtíží pacienta dle nálezu při vyšetření s návrhem autoterapie.

2. Skupinová fyzioterapie

Skupinová terapie je určena pro skupinu dvou a více osob se stejnými či obdobnými obtížemi, primárně se budeme věnovat cvičení pro odstranění obtíží. 

3. Kineziotaping

Kineziotaping je terapeutická metoda, která pomáhá podporovat pohybový aparát a zmírnit bolest pomocí speciálních pásek.

4. Možnosti prevence a poradenství

Předcházení vzniku potíží, kontrola pracovního místa a činnosti, návrh kompenzačních cvičení.

5. Poskytování péče v domácím prostředí pacienta

Možnost terapie u pacienta doma. Pro bližší informace mne kontaktujte.

6. Sportovní diagnostika a tréninky

Vyšetření pro začínající i pokročilé sportovce, tvorba tréninkového plánu, návrh kompenzačních cviků, kontrola techniky, možnost provedení tréninkové jednotky.

7. Skupinové lekce pro veřejnost

Cvičení ve skupině o maximálním počtu 5 lidí.


Upozornění: V případě ošetření miminek doporučuji obrátit se na fyzioterapeuta specializujícího se přímo na děti, ideálně s kurzem Vojtovy metody a Bobath konceptu. Já osobně pracuji s dětmi ve věku zhruba od 3 let.


O službách

Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie je vhodná pro všechny, co chtějí řešit své obtíže. Jak už název napovídá, při tomto typu terapie se věnuji pouze jednomu člověku. 

Průběh terapie vypadá následovně - společně založíme kartu pacienta a promluvíme si o aktuálních potížích. Dále přichází fáze vyšetření, kdy se pacient svlékne do spodního prádla, já se podívám, jak stojí, chodí a provedu spoustu testů, které mi ozřejmí pravděpodobnou příčinu problému. Podle výsledků zvolím techniky či metody pro ošetření a začnu provádět vlastní terapii. Průběžně kontroluji, zda dochází ke zlepšení stavu. Nakonec vytvořím zápis z terapie, který mohu pacientovi vytisknout.

S sebou si prosím vezměte všechny lékařské zprávy týkající se aktuálního stavu a jakoukoli zprávu od lékaře, kde je uvedena diagnóza s doporučením fyzioterapie (takový dokument může napsat jakýkoli lékař). Dále uvítám ručník na lehátko.

Skupinová fyzioterapie

Skupinová fyzioterapie je určená pro více osob s podobným problémem, například sourozence s vadným držením těla, jedince po TEP kyčelního či kolenního kloubu, pacienty s morbus Bechtěrev a další. Víte-li o lidech v okolí trpících stejnými nebo obdobnými obtížemi, lze domluvit společnou terapii za výhodnější cenu.

Zdůrazňuji, že tento typ terapie se týká výhradně cvičení a nejvhodnější je pro ty pacienty, co se primárně potřebují hýbat. Obsahuje zahřátí, posilování a protahování, k dispozici mám široký výběr pomůcek.

Před účastí na skupinové fyzioterapii je nutné absolvovat vstupní vyšetření, je třeba doporučení lékaře. Na terapii si přineste oblečení na sport.

Prevence a poradenství

Preventivní návštěva a poradenství spočívají v předcházení vzniku problémů. Jde o kontrolu pracovního místa, správný sed u počítače, návrh kompenzačních cvičení při určitém typu práce (sedavé zaměstnání, opakovaný pohyb) a další. Dle nálezu na těle a ostatních faktorů navrhnu možný postup.

Prevence a poradenství probíhají ve smyslu konzultace, nedochází zde k přímému ošetření. Není třeba lékařská zpráva, ale pokud nějaké máte, přineste si je s sebou.

Poskytování péče v domácím prostředí pacienta

Fyzioterapie u pacienta doma se provádí u pacientů neschopných pohybu nebo s jeho významným omezením. Je to možnost, jak si objednat terapii, aniž by pacient musel překonat jedno patro schodů ke mně do ambulance, protože to ze zdravotních důvodů není možné. Průběh terapie je stejný jako u individuální fyzioterapie. Pomůcky a lehátko mohu dovézt. Pro více informací mne kontaktujte.

Mějte po ruce lékařské zprávy týkající se stavu (ve zprávě by měla být napsaná diagnóza s doporučením fyzioterapie).

Kineziotejping

Kineziotejping je způsob, jak pomocí speciálních pásek snížit bolest či otok nebo třeba zpevnit kloub. Nejprve se vyptám na aktuální obtíže a poté dle anamnézy a nálezu vyberu nejvhodnější možnost aplikace pásky. 

Návštěva nemá léčebný charakter, nedochází k přímému ošetření, pouze aplikaci kineziotejpu. Není třeba lékařská zpráva.

Sportovní diagnostika a tréninkový plán

Sportovní diagnostika probíhá obdobně jako individuální fyzioterapie. Nejdřív si promluvíme o vaší sportovní minulosti a současnosti, jaké jsou vaše cíle apod., následně vás vyšetřím (jak stojíte, chodíte, svalové dysbalance, mobilitu kloubů, dechový stereotyp, aktivaci středu těla a další) a na základě nálezu vám vytvořím tréninkový plán. Plán lze nadále upravovat nebo změnit, pokud bude třeba.

Tato služba nespadá pod zdravotní služby, ale pod trenéra fitness. Není třeba lékařské doporučení.

Skupinové lekce pro veřejnost

Skupinové lekce pro veřejnost probíhají ve skupině o maximálním počtu 5 cvičících, abych měla možnost všechny kontrolovat a případně opravit.

V tuto chvíli je možnost chodit na jednotlivé lekce dle výběru v rezervačním systému nebo se zúčastnit kurzu o více lekcích, které na sebe navazují.

Tato služba nespadá pod zdravotní služby, ale pod trenéra fitness. Není třeba lékařské doporučení.